fredag 21 november 2014

Vi har jobbat med bråk i matematik!!

Här nedan kan ni se vår film om bråk!
Vi har arbetat med programmet Photostory för att kunna berätta vad vi kan om bråk.


Läroplanen säger i det centrala innehållet "
  • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar