fredag 10 oktober 2014

Venndiagram om vatten

Ett venndiagram är när man hittar likheter och skillnader i ett ämne t.ex. vatten. Likheter med vatten är t.ex. att alla behöver vatten, det har alltid funnits vatten, det är samma vatten nu som förr. Skillnader med vatten är att det finns fast, flytande och i gas form, och att det finns salt och sött vatten.


 I onsdags jobbade vi med ett venndiagram om stenåldern.
Vi jämförde hur dem levde på jägarstenåldern och på bondestenåldern. 
På båda tiderna la de sina ägodelar på bröstet när de dog, för att man trodde att de skulle leva igen. 
Skillnaden är att på jägarstenåldern begravde man de döda i naturen och på bondestenåldern begravde de döda i en stengrav som kallas dös.

HAVE A NICE WEEKEND!!!!!! From Lovisa och Ludwig


ENJAY YOUR WEEKEND!!!!!!
1 kommentar: