fredag 24 oktober 2014

BarnkonventionenHej!
Det finns 54 regler i barnkonventionen.Vi har valt två av dem som vi tycker är viktiga:
  •  Alla barn är lika mycket värda. Vi valde den regeln för att vi tycker det är viktigt att man behandlas lika oavsett hur man ser ut, vilket land de kommer ifrån eller vad man har för åsikter. 
  • Man får inte skada ett barn eller tvinga barn att göra något farligt. Vi valde denna regeln för att det är viktigt att barnen kan lita på de vuxna.Vi barn har svårt att försvara oss och säga ifrån vad man tycker.
Vilken regel tror du man bryter mot mest i barnkonventionen?
  •  Barn har rätt att gå skolan. Vi vet att alla inte har en möjlighet att gå i skolan.
i vissa länder är det krig så att skolan förstörs.Ibland är det för att man måste jobba för att samla pengar och mat till familjen.
Vi tycker att det är viktigt att gå i skolan för att man lär sig att kunna påverka sitt liv.
Ha ett bra höstlov! Hälsningar Linus, Julia och Oliver.

1 kommentar: