fredag 12 september 2014

Händelsebana

Händelsebana

Vi har jobbat med att göra händelsebanor för att i slutet på banan få en flagga att lyfta. Flaggan lyfter vi för att Karlshamn fyller 350 år.
 Vi jobbade mycket med att ha kraft, lutning, fart rörelse och balans på händelsebanorna.
Vi diskuterade och samtalade mycket med varandra för att händelsebanan ska fungera och att få flaggan i topp. Vi testade många gånger för att det skulle fungera. Vi hade många olika strategier och vi samarbetade med varandra. Lite svårt med samarbetet i början fast i slutet gick det bra. Vi hade många olika material som tågräls, tåg, kulor, mjölkpaket som en tunnel. för att få en lutning så hade vi en back. Vi redigerade vår händelsebana  på ipaden och vi la till musik, ändrade hastiget, färg och ljud. 
Vi är med i en tävling på Kreativum som heter UTMANINGEN KARLSHAMN 350ÅR!!http://bloggar.karlshamn.se/noteknik/
MVH THILDA OCH OLLE 3C
    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar