fredag 21 mars 2014

                                                                    LÄXA


Vi har fått en läxa där vi ska redovisa om en gammal sak och berätta om den saken. Den här läxan är i två veckor för vi brukar ha läxan i en vecka. Alla i klassen ska redovisa en gammal sak. Vi jobbar med livet förr. När man ska redovisa ska man ha tränat så många gånger att man kan berätta med flyt.
Detta ska vi ha med i våran redovisning .
  • vilket matrial är det gjort av?
  • vem har använt det?
  • finns det liknande idag?
  • gör en jämförelse mellan saken och något du har idag.


ha en bra helg hälsningar Lovisa och Vincent  


Berätta och visa en sak från förr.
Be någon vuxen att hjälpa dig hitta en intressant sak som är gammal. Det kan vara en leksak, ett redskap eller kläder. Träna sedan hemma flera gånger så att du kan visa och berätta om din sak. Du ska kunna beskriva, förklara och svara på frågor om din sak. 

Gör gärna en lapp med några få stödord för att komma ihåg vad du vill säga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar