fredag 6 september 2013

Vi har haft läs läsläxan.

Alla skulä  läsa upp

Vi fik läsa upp för klassen..

man skulä var tydlig när man läste upp för klassen.

man skulä trena hemma på att bereta.

man skar lysna aktivt för att komma ihåg det kompisarna sa.

man  kan je tips till kompesana hur dom ska göra när dom läsär.

det var roligt.

Agnes 2c