fredag 27 september 2013

tema vatten

vi jobade med  vatten i tosdag. Vi va i gruper. Vi jik till olika stationer. På en stationer så skule man mola med sprejflaskor. Man fik sy på nätet. Man fik spruta ner burkar.  Man  fik ta mugar och hela vatten i  deras mugar för att komma fram till en annan spann.

HUGO OCH KEVIN